Pomagamy Ukrainie!

Pomagamy Ukrainie!

Fundacja "Żyjmy Zdrowo" istnieje od 2001 roku. Celem fundacji jest podnoszenie jakości życia Polaków poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz krzewienie szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej, a także inicjowanie, wspieranie i organizacja działań polegających na pomocy humanitarnej w przypadku konfliktów zbrojnych i innych zdarzeń o charakterze wyjątkowym. 

W grudniu 2004 roku Fundacja "Żyjmy Zdrowo" otrzymała tytuł Lidera Roku 2004 w Ochronie Zdrowia w kategorii: działalność edukacyjno - szkoleniowa, za prowadzony Ogólnopolski Program Edukacyjny "Wygraj z astmą".

Prezesem Zarządu Fundacji jest Pani Iwona Schymalla.

Organizacja Pożytku Publicznego

Fundacja Żyjmy Zdrowo posiada status ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000015340.
Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać, 1,5 % należnego podatku na konto Fundacji.

Podstawowe zasady przekazywania 1,5%:

 • podatnik wskazuje opp i kwotę 1,5% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1,5%;
 • podatnik może przekazać odpis 1,5% tylko dla jednej organizacji;
 • podatnik nie ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1,5%;
 • jeśli odpis przekazywane jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik nie ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1,5%. Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji;
 • organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazał jej 1,5% – dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota;
 • wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej).

Jak przekazać 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego?

 1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5%.
  Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego (czyli na 30 listopada 2009 roku) i które mają prawo otrzymywać 1,5%.
 2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28)
  Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1,5 % należnego podatku. Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
 3. Pieniądze - 1,5% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
  Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% między kilka organizacji. 1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie

Numer konta fundacji: 74 1020 1185 0000 4602 0080 3262