Aktualności

16 kwietnia 2024

II Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży

II Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży Fundacja Żyjmy Zdrowo i Polsko-Amerykańska Fundacja Onkologiczna zapraszają na II Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się pod hasłem Przyszłość – Zdrowie – Inwestycja. Demografia nie pozostawia złudzeń. Jako naród wymieramy. Dzieci i młodzież to nasi najcenniejsi obywatele, a ich zdrowie to kapitał i zasób na przyszłość. Dlatego […]
22 marca 2024

V edycja szkoleń z medycyny pola walki dla kadry medycznej z Ukrainy

W dniach 17-22 marca odbyła się już kolejna edycja szkoleń z zakresu zaawansowanych zabiegów ratujących życie i medycyny pola walki dla lekarek, felczerek i pielęgniarek z Ukrainy, bo Ci, którzy ratują, też potrzebują wsparcia i pomocy, aby zawsze mieć zasoby, źródło energii i nauczyć się radzić sobie ze stresem. Bez tego nie da się […]
16 lutego 2024

III Kongres Zdrowia Kobiet

Trzeci Kongres Zdrowia Kobiet odbył się pod hasłem Empatia – Aktywizacja – Zaufanie Według antropolożki Margaret Mead jednym z pierwszych przejawów cywilizacji była złamana i wyleczona kość. Cywilizacja zaczęła się tam, gdzie ktoś komuś pomógł w trudnej sytuacji. Przyjrzeliśmy się, jak dziś pomagamy sobie w trudnych sytuacjach, w kryzysie, jakim jest choroba. Nasze zdrowie […]
16 lutego 2024

Kongres Zdrowia Seniorów 2024

I Kongres Zdrowia Seniorów odbył się 1 lutego 2024 r. pod hasłem Dostępność-Samodzielność-Aktywność. Kongres dedykowany był dojrzałemu pokoleniu i miał na celu stworzenie przestrzeni dla ekspertów, praktyków, decydentów oraz samych seniorów do wymiany doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk dotyczących opieki zdrowotnej, profilaktyki, rehabilitacji, a także promocji zdrowego i aktywnego stylu życia. Na I Kongres Zdrowia […]
15 stycznia 2024

Kolejna edycja szkoleń dla personelu medycznego z Ukrainy w zakresie zaawansowanych zabiegów ratujących życie i medycyny pola walki.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na pozytywny odzew po szkoleniach z zakresu medycyny pola walki, rozpoczynamy kolejny cykl kursów skierowany do kobiet-lekarek i felczerek ratownictwa medycznego ze wschodniej Ukrainy pn. „Zaawansowane zabiegi ratujące życie i ratownictwo taktyczne”. Program planowanego 50-godzinnego kursu (tygodniowy wymiar) zakłada realizację zagadnień z zakresu medycyny ratunkowej oraz elementów związanych z […]
27 listopada 2023

Certyfikat CAF America

Miło nam poinformować, że fundacja Żyjmy Zdrowo uzyskała cyfrową odznakę i certyfikat CAF America, które są potwierdzeniem wiarygodności struktury i działalności fundacji jako podmiotu non-profit dla darczyńców. Środki z dotacji przekazane fundacji Żyjmy Zdrowo będą wykorzystywane wyłącznie na cele charytatywne. Fundacja otrzymała powyższe zaświadczenie po obszernym i rygorystycznym procesie due diligence CAF America w […]
25 września 2023

Szkolenia dla personelu medycznego z Ukrainy w zakresie zaawansowanych zabiegów ratujących życie i medycyny pola walki.

Tocząca się wojna w Ukrainie to ryzyko utraty życia i odniesienia poważnych ran osób przebywających w tej strefie. Konsekwencją tej sytuacji jest bardzo duże zapotrzebowanie na szybką i niejednokrotnie wysokospecjalistyczną pomoc medyczną już na etapie przedszpitalnym. Niestety w dalszym ciągu, kadra medyczna w Ukrainie w sposób niewystarczający jest przygotowana i wyszkolonaw ratownictwie w strefach […]
19 września 2023

I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Edukacja to zasób dla zdrowia. Zdrowie to zasób dla edukacji. Geometria tych prostych zależności układa się w koło – koło ratunkowe dla przyszłości. A jego osią jest, cytując WHO, „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności” dzieci i młodzieży. Fundacja Żyjmy Zdrowo zorganizowała I Kongres Zdrowia Dzieci i […]