POMAGAMY UKRAINIE/ WE HELP UKRAINE

Fundacja Żyjmy Zdrowo uruchamia program pomocy humanitarnej i medycznej dla Ukrainy./The Żyjmy Zdrowo Foundation is launching a humanitarian and medical aid program for Ukraine.

W tym celu zostanie zorganizowana zbiórka środków finansowych, które będą przeznaczone na celowaną pomoc dla uchodźców z Ukrainy./For this purpose, a collection of funds will be organized, which will be allocated to targeted aid for refugees from Ukraine.

Konto jest ogólnodostępne i może je zasilić każdy./The account is open to the public and anyone can pay it up.

Środki można wpłacać na rachunek o numerze:/Funds can be deposited into the account number:

09 1020 1185 0000 4902 0326 4108  PLN

24 1020 1185 0000 4602 0326 4082 EUR

29 1020 1185 0000 4402 0326 4090 GBP

22 1020 1185 0000 4602 0327 3042 USD

KOD BIC (SWIFT): BPKOPLPW