• Debata ekspercka i warsztat we Wrocławiu
  Debata ekspercka i warsztat we Wrocławiu

  18 czerwca 2019 r. we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie w ramach drugiej edycji kampanii "Wykorzystaj czas na życie!" pt. "Komfort, rozwój, działanie – moja relacja z lekarzem, czyli super team w szpitalu”. 

 • Debata ekspercka i interaktywny warsztat w Gdańsku
  Debata ekspercka i interaktywny warsztat w Gdańsku

  Fundacja Żyjmy Zdrowo po zainaugurowaniu w kwietniu drugiej części kampanii edukacyjnej „Wykorzystaj czas na życie” ruszyła z cyklem regionalnych debat i warsztatów dla kobiet z rozsianym rakiem piersi. Pierwsze spotkanie, pt. ‘Komfort, rozwój, działanie moja moc na wyciągnięcie ręki” odbyło się w Gdańsku.

 • Fakty i mity o łuszczycy według chorych
  Fakty i mity o łuszczycy według chorych

  Blisko połowa chorych na łuszczycę zmagała się lub w dalszym ciągu zmaga z odrzuceniem społecznym.Znaczna część nie zdaje sobie sprawy,
  że zagrażają jej choroby współistniejące.To niektóre z wniosków ankiety przeprowadzonej przez organizatorów kampanii „Nie traktuj łuszczycy powierzchownie!” z okazji Światowego Dnia Chorych na Łuszczycę.

 • Co ukrywa skóra?
  Co ukrywa skóra?

  Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o łuszczycy, ale krępujecie się zapytać. Pomimo postępu medycyny i pogłębienia wiedzy na temat ogólnoustrojowego charakteru łuszczycy w społeczeństwie nadal powszechne jest przekonanie,że łuszczyca jest chorobą zakaźną. Pacjenci natomiast nie zdają sobie sprawy, że ich choroba nie dotyczy wyłączne skóry. Program edukacyjny „Nie traktuj łuszczycy powierzchownie” ma za zadanie pomóc pacjentom funkcjonować w chorobie i zmienić nastawienie społeczeństwa wobec chorych, a także zwiększać świadomość opinii publicznej i pacjentów o wieloaspektowej naturze łuszczycy. 

 • Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów
  Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów

  W dn.14.06.2018 r. na zaproszenie Pana posła Krzysztofa Ostrowskiego Fundacja Żyjmy Zdrowo miała przyjemność uczestniczyć w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds.Praw Pacjentów i zaprezentować raport "Zalecenia dla polityki Państwa w zakresie zaawansowanego raka piersi". W dyskusji uczestniczyli przedstwiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz partnerzy kampanii "Wykorzystaj czas na życie".

   

 • Cisza krzyczy najgłośniej
  Cisza krzyczy najgłośniej

  W Polsce żyje ok 1 mln osób dotkniętych łuszczycą*– chorobą, która w dalszym ciągu jest objęta społecznym tabu. Nadal powszechne są stereotypy dotyczące przeświadczenia, że łuszczycą można się zarazić. Chorzy niemal na każdym kroku doświadczają społecznego ostracyzmu, a nawiązywanie przez nich relacji z otoczeniem jest utrudnione. Pacjentowi ciężko się także otworzyć podczas rozmowy z lekarzem, dlatego tak ważne jest odpowiednie podejście ze strony pracowników służby zdrowia. Program edukacyjny „Nie traktuj łuszczycy powierzchownie”  ma za zadanie pomóc funkcjonować w chorobie i zmienić nastawienie społeczeństwa wobec chorych. O rozmowę z pacjentem, a także o komunikowaniu się pacjentów z otoczeniem spytaliśmy Marcina Rendudę, eksperta ds. komunikacji.

   

 • Zalecenia dla polityki państwa w zakresie zaawansowanego raka piersi
  Zalecenia dla polityki państwa w zakresie zaawansowanego raka piersi

  Przez ostatnich kilkanaście lat znacząco zmieniło się postrzeganie raka piersi. Kampanie edukacyjne i badania profilaktyczne wpłynęły na zwiększenie świadomości kobiet i wcześniejsze wykrywanie tego nowotworu, a dzięki postępowi medycyny leczenie jest coraz lepsze i znacznie poprawiają się rokowania. Dotyczy to głównie wczesnego stadium nowotworu. Nieco inaczej wygląda to w przypadku zaawansowanego raka piersi, dlatego sytuacja pacjentek chorych na zaawansowanego raka piersi powinna być rozpatrywana osobno. Wymaga ona zmian i poprawy na poziomie systemowym – między innymi w dostępie do nowoczesnych terapii dla pacjentek z horomono-zależnym HER2 ujemnym typem nowotworu, jak i w dostępie do psychoonkologa, rehabilitacji, świadczeń społecznych. Między innymi te zagadnienie pojawiają się w raporcie „Zalecenia dla polityki państwa w zakresie zaawansowanego raka piersi”, który powstał na zlecenie Fundacji „Żyjmy Zdrowo”, a  zrealizowany został przez Instytut Ochrony Zdrowia. Raport został zaprezentowany na debacie z udziałem ekspertów.

Nasze programy

 • Wykorzystaj czas na życie

  Kampania „Wykorzystaj czas na życie” to inicjatywa skierowana do kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, której najważniejszym celem jest edukacja zarówno pacjentek, jak i całego społeczeństwa na temat tego nowotworu oraz próba zmiany jego postrzegania. 
 • Nie traktuj łuszczycy powierzchownie

  Program edukacyjny „Nie traktuj łuszczycy powierzchownie” ma pomóc funkcjonować w chorobie i zmienić nastawienie społeczeństwa wobec chorych. Jego celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa i pacjentów o wieloaspektowej naturze łuszczycy.

 • Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia

  Program „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” był realizowany w 4 województwach.

   

 • Świat w dłoniach

  Ogólnopolska kampania Świat w dłoniach powstała z myślą o pacjentach chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. 
 • Męskość znaczy Zdrowie

  Kampania społeczno – edukacyjna " Męskość znaczy Zdrowie" miała na celu propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcenie mężczyzn do szczególnego dbania o zdrowie, a przede wszystkim o zdrowie seksualne.
 • Lecz Nadciśnienie Skutecznie

  W listopadzie 2009 r. ruszyła nowa Ogólnopolska Kampania Edukacyjna – „Lecz Nadciśnienie Skutecznie”.
 • Wygraj z astmą

  Ogólnopolski Program Edukacyjny "WYGRAJ Z ASTMĄ" był adresowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce. Celem Programu było zainteresowanie środowiska szkolnego chorobami cywilizacyjnymi: alergią i astmą oraz dotarcie przez szkołę do rodziców z informacją o symptomach astmy oraz zalecanych sposobach postępowania z chorym dzieckiem.
 • Drużyna Aktywnych Seniorów

  Program Drużyna Aktywnych Seniorów był skierowany do osób 60 + dla których wolontariat stał się szansą na aktywne i pożyteczne spędzanie czasu.

Nasze Galerie

O nas

Fundacja "Żyjmy Zdrowo" istnieje od 2001 roku. Celem Fundacji jest podnoszenie jakości życia Polaków poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz krzewienie szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rodzinnych, mających za zadanie wypromowanie zdrowego, higienicznego i aktywnego stylu życia.

Podaruj nam 1 procent

Przekaż nam jeden procent

Fundacja Żyjmy Zdrowo posiada status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Oznacza to, że osoby, które w ciągu roku zarobiły opodatkowane pieniądze, mogą przekazać, 1% należnego podatku na konto naszej Fundacji KRS 0000015340.

Skontaktuj się z nami

Fundacja Żyjmy Zdrowo

Wiertnicza 38, 02 - 952 Warszawa

adres korespondencyjny:
ul. Zygmunta Glogera 2 lok. 11,
02-051 Warszawalub
kontakt@zyjmyzdrowo.org.pl