5 edycja szkoleń medycyny pola walki dla kadry medycznej z Ukrainy, marzec 2024