Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia

Program „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” był realizowany w 4 województwach.

W woj. wielkopolskim współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego ” Zrozumieć i pomóc”, w woj. mazowieckim z Fundacją Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ KONIKU,w woj.kujawsko – pomorskim ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu Osób z Zaburzeniami Psychicznymi MOST, a w woj. łódzkim wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół POMOST.

Celem programu było wykazanie, że przy odpowiednio sprofilowanym, kompleksowym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb wsparciu, osoba chorująca psychicznie może stać się pełnowartościowym uczestnikiem rynku pracy.

Przedstawiliśmy pracodawcom korzyści wynikające z zatrudniania osób przewlekle chorych. Ważnym przesłaniem było ukazanie możliwości i potencjału osób z zaburzeniami, dla którym praca stanowi najlepszą, najskuteczniejszą terapię, równie ważną jak odpowiednio dobrane leki. Chorzy psychicznie nie muszą być tylko biorcami świadczeń pomocy społecznej, ale mogą i występują w roli pełnoprawnych pracowników.

Program oparty został na zasadach systemu zatrudnienia wspomaganego (supported employment). Jest to model, w którym osoba chora lub niepełnosprawna otrzymuje wsparcie w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej. Szczególną rolę w tym procesie spełnia trener pracy – wykwalifikowany specjalista, który przygotowuje osobę z zaburzeniami do podjęcia pracy, pomaga w znalezieniu odpowiedniego stanowiska, wspiera w kontaktach z pracodawcą i współpracownikami, wreszcie monitoruje przebieg zatrudnienia aż do uzyskania przez osobę chorą całkowitej samodzielności.

Mamy nadzieję, że wypracowany model współpracy pomiędzy osobami chorymi, trenerami pracy a pracodawcami, stanie się z czasem standardem obowiązującym w naszym kraju.

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu grantu przekazanego przez The Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust