Kolejna edycja szkoleń dla personelu medycznego z Ukrainy, styczeń 2024