malgorzata talarek

4 marca 2022

POMAGAMY UKRAINIE/ WE HELP UKRAINE

Fundacja Żyjmy Zdrowo uruchamia program pomocy humanitarnej i medycznej dla Ukrainy./The Żyjmy Zdrowo Foundation is launching a humanitarian and medical aid program for Ukraine. W tym celu zostanie zorganizowana zbiórka środków finansowych, które będą przeznaczone na celowaną pomoc dla uchodźców z Ukrainy./For this purpose, a collection of funds will be organized, which will be […]