Kolejna edycja szkoleń dla personelu medycznego z Ukrainy w zakresie zaawansowanych zabiegów ratujących życie i medycyny pola walki.

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na pozytywny odzew po szkoleniach z zakresu medycyny pola walki, rozpoczynamy kolejny cykl kursów skierowany do kobiet-lekarek i felczerek ratownictwa medycznego ze wschodniej Ukrainy pn. „Zaawansowane zabiegi ratujące życie i ratownictwo taktyczne”. Program planowanego 50-godzinnego kursu (tygodniowy wymiar) zakłada realizację zagadnień z zakresu medycyny ratunkowej oraz elementów związanych z postępowaniem na polu walki. Specyfika szkolenia ukierunkowana jest przede wszystkim na zajęcia praktyczne i wsparcie psychologiczne.
W najbliższej edycji planujemy przeszkolić 120 kobiet w czterech  turach po 30 osób. Pierwsza edycja odbędzie się w terminie 7-12 stycznia 2024 roku dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Totalizatora Sportowego.

Bardzo Nas cieszy pozytywny odzew po szkoleniach, ponieważ jest on świadectwem zaopiekowania się obszarami, które tego wymagały, a zwłaszcza dotyczącymi dostępu do profesjonalnego wsparcia psychologicznego w zakresie stresu pourazowego „PTSD” (post traumatic stress disorder). Szkolenia zostaną przeprowadzone przez instruktorów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.