Kongres Zdrowia Seniorów 2024

I Kongres Zdrowia Seniorów odbył się 1 lutego 2024 r. pod hasłem Dostępność-Samodzielność-Aktywność. Kongres dedykowany był dojrzałemu pokoleniu i miał na celu stworzenie przestrzeni dla ekspertów, praktyków, decydentów oraz samych seniorów do wymiany doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk dotyczących opieki zdrowotnej, profilaktyki, rehabilitacji, a także promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.

Na I Kongres Zdrowia Seniorów składały się dwa bloki tematyczne: Silver Power oraz Wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Innowacyjna formuła kongresu sprawiła, że oprócz tradycyjnych debat, można było też zobaczyć na żywo formy przekazu zarezerwowane dla mediów społecznościowych.

Pierwszą nowością była realizacja programu Wyszło na Zdrowie nie w studiu, lecz na scenie, z udziałem żywej publiczności. Gościem red. Iwony Schymalli była Renata Wozba z Instytutu Spraw Cyfrowych. Rozmowa dotyczyła roli i możliwości seniorów na rynku pracy.

– To osoby mające cechy, które nabywa się z wiekiem. To przede wszystkim spokój wewnętrzny, olbrzymi bagaż doświadczeń, który może się przełożyć na możliwości na drodze zawodowej. Przedsiębiorca musi zobaczyć w starszej osobie te wartości – powiedziała Renata Wozba.

Panele dyskusyjne odbywające się w ramach kongresu poprzedzone były uliczną sondą, w której pytaliśmy m.in. o to, kto jest seniorem, a także inforolkami, z których można się było dowiedzieć m.in., jakie powikłania mogą być następstwem cukrzycy czy jak czuje się osoba zmagająca się z półpaścem.

W gronie gości kongresu znalazła się. m.in. minister ds. polityki senioralnej, Marzena Okła-Drewnowicz, która wyjaśniła założenia polityki senioralnej z punktu widzenia rządu Donalda Tuska. O doświadczeniach samorządu w związku z polityką kierowaną do osób starszych mówiła natomiast wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Nie zabrakło też głosu ekpertów w dziedzinach: epidemiologii, okulistyki, gerontokardiologii czy diabetologii, a także przedstawicieli zawodów medycznych: pielęgniarek i diagnostów laboratoryjnych.

– Fantastyczne wydarzenie. Szkoda, że trwało tak krótko ale będziemy organizować kolejne. Również frekwencja bardzo dopisała – podsumowuje Iwona Schymalla, prezes Fundacji Żyjmy Zdrowo, redaktor naczelna Medexpressu.

Więcej informacji: I Kongres Zdrowia Seniorów