II Kongres Zdrowia Kobiet

Fundacja Żyjmy Zdrowo oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Onkologiczna otwiera rejestrację na drugi KONGRES ZDROWIA KOBIET, który odbędzie się pod hasłem: uważność, sprawczość, zdrowie. To właśnie te trzy wartości będą osią dla różnorodnych tematycznie debat eksperckich.

Po pierwsze: uważność

Katarzyna Miller w jednym z felietonów napisała: „kobiety, które są tak dobre w troszczeniu się o innych, bardzo często nie potrafią się zatroszczyć same o siebie”. Trudno z tym polemizować. Jednak jeśli potrafimy troszczyć się o innych, zadajmy sobie pytanie czego wymaga troska o siebie? Uważności. Wielkiej-małej zmiany: zrobienia miejsca na spotkanie siebie i swoich potrzeb.

Po drugie: sprawczość

Bezradność to czerwony znak stopu. Widzimy go i odczytujemy jasny komunikat: dalej nie pojedziemy. Tymczasem bezradność nikogo i niczego nie definiuje. Zamiast tego daje informację, że nasza sprawczość jest po prostu gdzie indziej. A skoro jest- to jest do niej też i droga.

Po trzecie: zdrowie

Z pewnością tylko to jedno słowo – zdrowie – ma tak wiele synonimów: równowaga, rozwój, szczęście, czułość, wolność, moc, przyjemność, sukces, radość, bezpieczeństwo, spokój. Zdrowie jest potrzebą, celem, życzeniem, dobrostanem, wartością. I choć jest na literę „z”- to od niego powinien zaczynać się alfabet osobistych i społecznych priorytetów. Razem w społeczności świadomych i zaangażowanych uczestników Kongresu Zdrowia Kobiet dopisujemy kolejne znaczenia zdrowia.

Dialog

Spotkanie przedsiębiorczych, silnych, doświadczonych kobiet jest najważniejszym narzędziem Kongresu. To ono prowadzi do dialogu, a ten do wymiany spostrzeżeń, wielu inspiracji, ale przede wszystkim zwrócenia uwagi decydentów na problematykę zdrowotną i ukierunkowanie społecznej edukacji zdrowotnej. A to wszystko wydarzy się 8 marca w Warszawie, w Centralnym Domu Technologii przy ulicy Kruczej 50. Kongres Zdrowia Kobiet pełen znamienitych gości ma szansę stać się nowoczesnym symbolem Dnia Kobiet, takim który wpisuje się w europejskie rozumienie wartości, na których budowany jest oczekiwany standard jakości życia.

Doświadczenie

Ubiegłoroczna pierwsza edycja Kongresu pokazała jak ważne jest sprofilowanie debaty publicznej o zdrowiu, biznesie, rozwoju medycyny i przedsiębiorczości zawodowej na potrzeby kobiet. W dyskusjach udział wzięły m.in.: Jadwiga Emilewicz, Krystyna Janda, Krystyna Kofta, Katarzyna Cichopek, Marta Mandaryna Wiśniewska, Barbara Dziuk, Beata Małecka-Libera, Gertruda Uścińska. Doświadczenia każdej z nich otworzyły zupełnie nowy rozdział w dyskusji o opiece zdrowotnej kobiet w Polsce, na którą składają się profilaktyka, poprawa zdrowia i samopoczucia, pomoc psychologiczna, wsparcie w macierzyństwie oraz opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Pobierz Program: KZK 2023 program

Więcej