I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Edukacja to zasób dla zdrowia. Zdrowie to zasób dla edukacji. Geometria tych prostych zależności układa się w koło – koło ratunkowe dla przyszłości. A jego osią jest, cytując WHO, „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności” dzieci i młodzieży.

Fundacja Żyjmy Zdrowo zorganizowała I Kongres Zdrowia Dzieci i Młodzieży, który uzupełnia strategiczne cele związane ze wzmacnianiem edukacji zdrowotnej i umiejętności zarządzania zdrowiem w różnych grupach społecznych. Aktualne wyzwania polityki zdrowotnej w kontekście zdrowia dzieci i młodzieży są jedną z głównych narracji dotyczących przyszłości wszystkich sektorów. Świadomość konieczności zmian w obszarach takich, jak: profilaktyka, promocja zdrowia i prewencja, zarządzanie kryzysami, poprawa jakości opieki zdrowotnej, równość w dostępie do świadczeń i do innowacyjnych rozwiązań w zdrowiu jest już wyraźnie określona. Kolejnym etapem jest wdrożenie strategii, które zwiększą kompetencje zdrowotne przyszłych pokoleń i posłużą, jako skuteczne rozwiązania w tworzeniu bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Zdrowie dzieci i młodzieży to kluczowy obszar rozwoju społeczeństwa. To inwestycja, która dotyczy każdego z nas. To perspektywa zdrowia, która wymaga kompleksowej analizy w trzech podstawowych kierunkach: dynamiki zmieniających się trendów, w tym: technologii, dobrostanu psychicznego i systemu dopasowanego do najmłodszych, do generacji multitasking. Wśród najważniejszych tematów dotyczących zdrowia dzieci i młodzieży – nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie wymienia się: otyłość i nadwagę, kondycję zdrowia psychicznego, uzależnienia, niebezpieczeństwa generowane przez Internet, edukację zdrowotną, choroby przewlekłe i dostęp do profesjonalnej opieki zdrowotnej. Wszystkie te wyzwania wymagają skoordynowanych działań ze strony decydentów, polityków, pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli, rodziców, ale też i samej młodzieży.

Więcej informacji: http://kzdim.pl