V edycja szkoleń z medycyny pola walki dla kadry medycznej z Ukrainy

W dniach 17-22 marca odbyła się już kolejna edycja szkoleń z zakresu zaawansowanych zabiegów ratujących życie i medycyny pola walki dla lekarek, felczerek i pielęgniarek z Ukrainy, bo Ci, którzy ratują, też potrzebują wsparcia i pomocy, aby zawsze mieć zasoby, źródło energii i nauczyć się radzić sobie ze stresem. Bez tego nie da się zadbać o siebie, bliskich i uratować życia tych, którzy tego potrzebują! Program szkoleń daje możliwość podniesienia poziomu ratowniczej opieki medycznej, aby pomóc poszkodowanym podczas wojny!

Uczestniczki odwiedził  I sekretarz Ambasady Ukrainy w RP Mykola Hranovskyj, który był obecny na zajęciach praktycznych, podczas których ćwiczono różne metody udzielania doraźnej pomocy ofiarom działań wojennych.

Bardzo dziękujemy Omenaa Foundation za wsparcie finansowe szkolenia.