III Kongres Zdrowia Kobiet

Trzeci Kongres Zdrowia Kobiet odbył się pod hasłem Empatia – Aktywizacja – Zaufanie

Według antropolożki Margaret Mead jednym z pierwszych przejawów cywilizacji była złamana i wyleczona kość. Cywilizacja zaczęła się tam, gdzie ktoś komuś pomógł w trudnej sytuacji.

Przyjrzeliśmy się, jak dziś pomagamy sobie w trudnych sytuacjach, w kryzysie, jakim jest choroba. Nasze zdrowie powinno opierać się na dobrym projekcie, solidnych fundamentach i mocnej konstrukcji. Na architekturę zdrowia składa się edukacja, profilaktyka, dostęp do lekarza i nowoczesnych terapii. Zdrowie wymaga kompetencji i wysiłku. Szkoły, rodziny i społeczeństwa.

Na różnych etapach życia musimy mieć zaufanie do sytemu opieki zdrowotnej: kiedy podejmujemy decyzję o powiększeniu rodziny, kiedy słyszymy diagnozę i w naszej drodze do zdrowia. Nie zapominamy o seniorkach. Część to osoby aktywne zawodowo, ale też takie, które wymagają stałej opieki – jest to wyzwaniem nie tylko dla systemu.

– Tematem przewodnim kongresu było zdrowie pokoleniowe kobiet. Po raz drugi wręczyliśmy nagrody „Kreatorki zdrowia” – dla kobiet, które angażują się w działania na rzecz poprawy zdrowia Polaków.

Więcej informacji: http://kongreszdrowiakobiet.pl/