Zapraszamy na webinar

Wspólnie zadbajmy o zdrowie nasze i naszych bliskich.

Wychodząc naprzeciw Pacjentom i ich Rodzinom, wraz z Panem Prof. Marcinem Wojnarem- Kierownikiem Katedry i Kliniki psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, chcemy serdecznie zaprosić wszystkich na:

BEZPŁATNY WEBINAR pt. ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z AKTUALNEJ SYTUACJI, A ZDROWIE PSYCHICZNE, który odbędzie się w dniu 27 września o godz. 17.30.

WAŻNE- Webinar będzie nagrany i udostępniony na stronie wydarzenia po wcześniejszym zarejestrowaniu się.

Rejestracja uczestnictwa i transmisja online na www.zdrowiepsychiczne.ptqv.pl

Podczas transmisji live każdy Uczestnik będzie mógł wysłuchać Ekspertów, a także zadać swoje pytania za pośrednictwem strony www.zdrowiepsychiczne.ptqv.pl poprzez dedykowane okno „PYTANIE”. Pytania te będą przekazane Ekspertom, którzy udzielą odpowiedzi podczas DYSKUSJI w czasie trwania webinaru.

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE PORUSZONE PRZEZ EKSPERTÓW:

  • Stres i wyzwania związane z pandemią COVID-19, wojną na Ukrainie i pogarszającą się sytuacją ekonomiczną
  • Zdrowie psychiczne i dostęp do leczenia
  • Depresja
  • Zaburzenia lękowe
  • PTSD (zespół stresu pourazowego)
  • Uzależnienia
  • Leczenie – farmakoterapia, psychoterapia

O treść merytoryczną zadba grono znakomitych Ekspertów, praktykujących lekarzy psychiatrów:

  • dr hab. Marcin Wojnar – Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM
  • dr hab. Agata Szulc – Kierownik Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM
  • Dr hab. n. med. Sławomir Murawiec – Wieloletni pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, obecnie od kilu lat pracuje w praktyce prywatnej

Webinar poprowadzi Prezes Fundacji Żyjmy Zdrowo i Redaktor Naczelna MedExpress.pl – Pani Iwona Schymalla.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI I UDZIAŁU.