Szkolenia dla personelu medycznego z Ukrainy w zakresie zaawansowanych zabiegów ratujących życie i medycyny pola walki.

Tocząca się wojna w Ukrainie to ryzyko utraty życia i odniesienia poważnych ran osób przebywających w tej strefie. Konsekwencją tej sytuacji jest bardzo duże zapotrzebowanie na szybką i niejednokrotnie wysokospecjalistyczną pomoc medyczną już na etapie przedszpitalnym. Niestety w dalszym ciągu, kadra medyczna w Ukrainie w sposób niewystarczający jest przygotowana i wyszkolonaw ratownictwie w strefach objętych konfliktem.

Fundacja Żyjmy Zdrowo wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym podjęła działania, których skutkiem jest realizacja projektu ukierunkowanego na przeszkolenie w Polsce ukraińskich lekarek i felczerek, jednostek ratownictwa medycznego, pracujących na co dzień w strefach, gdzie bezpośrednio są prowadzone działania zbrojne.

Projekt ten zyskał aprobatę Pani Prezydentowej RP Agaty Dudy, która objęła to przedsięwzięcie swoim patronatem.

Program 50-godzinnego kursu zakłada realizację zagadnień z zakresu medycyny ratunkowej oraz elementów związanych z postępowaniem na polu walki lub/i w sytuacji bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego (TCCC – Tactical Combat Casualty Care).

Głównym założeniem szkolenia jest zapoznanie cywilnych lekarek i felczerek z Ukrainy z zasadami zachowania się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia np. ostrzału, bombardowania, „active shooter” oraz nabycie przez uczestniczki praktycznych umiejętności zaopatrywania poszkodowanych w wyniku ostrzału, wybuchu bomby czy wypadku komunikacyjnego. Specyfika szkolenia ukierunkowana jest przede wszystkim na zajęcia praktyczne, w części symulującej realne zdarzenia z wykorzystaniem pozoracji klinicznej i środowiskowej.

Dodatkowo, uwzględniając specyfikę i uwarunkowania pracy ukraińskiego personelu medycznego, nacechowane wysokim poziomem stresu, bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia lub życia oraz stycznością z bardzo dużą liczbą poszkodowanych z drastycznymi obrażeniami, istnieje bardzo duże ryzyko występowania u tych osób reakcji o podłożu zespołu stresu pourazowego (PTSD – post-traumatic stress disorder). Uwzględniając te kwestie, dodatkowym elementem kursu są również warsztaty z psychologiem/psychoterapeutą, który przeprowadza trening i wyposaża uczestników w narzędzia umożliwiające autoterapię w tego typu schorzeniach.

Miejscem realizacji szkolenia będzie Pałac Ślężany ul. Kasztanowa 1, 05-252 Ślężany, posiadający niezbędne zaplecze dydaktyczne oraz infrastrukturalne.