Szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Miło nam poinformować, że Fundacja Żyjmy Zdrowo będzie realizatorem zadania finansowanego ze środków NPZ na lata 2016 – 2020 w ramach celu operacyjnego nr 3-Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, pn. Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego, w zakresie punktu 1.3-Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych.

Szkolenia mają na celu podniesie poziomu wiedzy na temat chorób psychicznych oraz prawidłowej komunikacji z osobą z zaburzeniem psychicznym. Skierowane są do trzech grup zawodowych:

  1. Lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych
  2. Rejestracji medycznej
  3. Ochroniarzy

Szkolenia są przygotowywane i będą prowadzone przez grono specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii i komunikacji.

Podczas szkolenia wszystkim uczestnikom szkoleń oferujemy bezpłatny: udział, materiały szkoleniowe, wyżywienie, nocleg.

Szkolenia odbędą się w 10 województwach i rozpoczną się w maju 2018 r.


09.04.2018 r. – Ogłoszenie o konkursie na usługi organizacyjne w Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie

09.04.2018 r. – Ogłoszenie o konkursie na usługi organizacyjne w Łodzi i Poznaniu

09.04.2018 r. – Ogłoszenie o konkursie na usługi organizacyjne we Wrocławiu, Opolu i Katowicach

09.04.2018 r. – Ogłoszenie o konkursie na usługi organizacyjne w Olsztynie i Białymstoku


17.04.2018 r. – Ogłoszenie wyników 4 konkursów na usługi organizacyjne

 

Pliki do pobrania