Wygraj z astmą

Ogólnopolski Program Edukacyjny „WYGRAJ Z ASTMĄ” był adresowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych w całej Polsce. Celem Programu było zainteresowanie środowiska szkolnego chorobami cywilizacyjnymi: alergią i astmą oraz dotarcie przez szkołę do rodziców z informacją o symptomach astmy oraz zalecanych sposobach postępowania z chorym dzieckiem. Dzięki wsparciu Ministerstwa Sportu (wcześniej: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu) oraz sponsorów, fundacja organizowała między innymi bezpłatne obozy sportowo-rehabilitacyjne dla chorych na astmę dzieci z ubogich rodzin. W ramach Programu fundacja organizowała również w całej Polsce cykl szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego, aby uświadomić im – a za ich pośrednictwem całemu środowisku szkolnemu i rodzicom – że odpowiednio dozowane ćwiczenia fizyczne mogą pomóc chorym dzieciom. Oprócz powyższych działań, fundacja przeprowadziła cykl bezpłatnych badań dla dzieci z podejrzeniem astmy oraz konkurs plastyczno-literacki.