Drużyna Aktywnych Seniorów

Program Drużyna Aktywnych Seniorów był skierowany do osób 60 + dla których wolontariat stał się szansą na aktywne i pożyteczne spędzanie czasu.

Głównymi celami programu było:

  • Upowszechnienie inicjatyw społecznych, wolontariatu oraz zwiększenie liczby wolontariuszy 60+
  • Zapewnienie osobom starszym możliwości kształcenia oraz zdobycia nowych kompetencji
  • Podnoszenie umiejętności, kwalifikacji osób zajmujących się aktywizacją społeczną w ramach wolontariatu