Kongres Zdrowia Kobiet

Pierwszy Kongres Zdrowia Kobiet to trzydniowe wydarzenie (26–28 maja, Warszawa), które odbyło się pod hasłem Polka – Europa – Zmiana. Od 45 lat na całym świecie 28 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Działań na rzecz Zdrowia Kobiet, którego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zapewnienie wszystkim kobietom prawa do ochrony własnego zdrowia, rozumianego jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

Organizatorem Kongresu Zdrowia Kobiet jest Fundacja Żyjmy Zdrowo, która od ponad 20 lat zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia i edukacją zdrowotną. Organizując Kongres Zdrowia Kobiet, dołącza tym samym do międzynarodowych działań na rzecz wspierania inicjatyw edukacyjnych na polu zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego, szeroko rozumianej profilaktyki i wzajemnego wsparcia. To wydarzenie wpisuje się w fundamentalne działania na rzecz kobiet.

– Nie będziemy debatować o pandemii, długu zdrowotnym i kolejnych planach tworzonych przez kolejnych ministrów zdrowia. Będziemy mówić tym co jest ważne dla kobiet tu i teraz: o problemach z zajściem w ciąże, o chorobach cywilizacyjnych i dostępie do leków, o tym jak wspierać kobiety w różnych kryzysowych sytuacjach, ale też o opiece wytchnieniowej i profilaktyce, o którą nikt za nas nie zadba – mówi Iwona Schymalla, prezes Fundacji Żyjmy Zdrowo.

Zdrowie to większa całość, której stale trzeba się uczyć, dbać o nią i pielęgnować. Zdrowie kobiet to domena szczególna, nierozerwalnie związana z absorbującymi życiowymi rolami, często pełnionymi samotnie i bez odpowiedniego wsparcia. Warto przy okazji pamiętać, że kobiety to nie tylko córki, żony, matki, opiekunki, ale także osoby, którym należy zapewnić wsparcie w ochronie zdrowia i życiu codziennym, motywować nieustająco do zmiany. Bo choroba zmienia wszystko.

Kongres Zdrowia Kobiet rozpoczął nowy rozdział w dyskusji o standardzie opieki zdrowotnej dla kobiet w Polsce, na którą składają się profilaktyka, poprawa zdrowia i samopoczucia, pomoc psychologiczna, asysta w życiu zawodowym, macierzyństwie oraz opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem, rodzicami, we wszystkich indywidualnych wyborach. To także działanie na rzecz poprawy jakości codziennego życia i przyznanie kobietom prawa do świadomego dbania o siebie.

W Radzie Programowej Narodowej Strategii Zdrowia Kobiet zasiadają m.in. Ewa Błaszczyk – prezes Fundacji „Akogo?”, senator, dr n. med. Beata Małecka-Libera, posłanka Barbara Dziuk, zaangażowana od lat w działania profilaktyki raka piersi, prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska oraz Iwona Schymalla, prezes Fundacji Żyjmy Zdrowo, pomysłodawczyni i inicjatorka Kongresu Zdrowia Kobiet.

Więcej