Kolejna edycja Programu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”.

Ruszyła kolejna edycja Programu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia.” Od sierpnia 2015 r. Program jest realizowany również w woj. łódzkim. Głównym partnerem zostało Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół POMOST.