JAK POMÓC OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ODNALEŹĆ SIĘ NA RYNKU PRACY

5 listopada 2014 r. w studio Polskiego Radia odbyła się dyskusja JAK POMÓC OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ODNALEŹĆ SIĘ NA RYNKU PRACY

Spotkanie było również podsumowaniem II edycji programu Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia., która odbyła się w województwie kujawsko – pomorskim oraz mazowieckim. Udział w dyskusji wzięli m.in. pacjent z rodziną, trenerzy pracy, prof. Jacek Wciórka, prof. Agata Szulc, Krzysztof Kaca ( PFRON), Sylwia Górska ( Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich) oraz Agnieszka Godkowska ( firma MAVAN).