Warsztaty”Wykorzystaj czas na życie”, 8.11.2016 r., Warszawa