Podsumowanie Programu „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia.” 12.12.2016 r., Warszawa