Debata ekspercka poświęcona aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi 15 kwietnia 2014r., Warszawa