Oferta organizacji Dnia Zdrowia dla pracowników

Fundacja Żyjmy Zdrowo oraz Instytut Komunikacji Zdrowotnej zapraszają do organizacji Dnia Zdrowia dla pracowników.

CEL:

– zwiększenie świadomości pracowników dotyczącej ich stanu zdrowia

– edukacja prozdrowotna

– promocja zdrowego stylu życia

– znaczenie profilaktyki jako skutecznej walki z chorobami cywilizacyjnymi

DZIAŁANIA:

– krótkie wykłady ekspertów medycznych zaprezentowane w sposób dostępny, zrozumiały i łatwy w odbiorze

-podstawowe badania diagnostyczne

-indywidualne konsultacje medyczne

– treningi z wybitnymi sportowcami

– spotkania ze specjalistami z różnych obszarów ochrony zdrowia

Od czasu pandemii wiele zmieniło się w obszarze organizacji pracy w korporacjach i wyraźne są też różnice w samym podejściu do pracy, jako wartości czy w oczekiwaniach względem pracodawców i pracowników. Doświadczenie lockdownu i funkcjonowania w nowych okolicznościach, związanych z podwyższonym poziomem stresu wpłynęło na liczne przetasowania na liście priorytetów i tego, co dziś jest punktem wyjścia do osiągania celów w nowej strategii biznesowej realizowanej w rzeczywistości pandemicznej, zagrożonej nieustannie wojną czy inflacją.

Coraz częściej mówi się o konsekwencjach wynikających z niezdrowego stylu życiu, jego wpływu na pracę, o zjawiskach takich, jak wypalenie zawodowe czy quiet quitting. W korporacjach nasila się trend, który trzeba przyznać istniał przed pandemią, a teraz  nabiera jeszcze większej wartości-  wellbeing. Jednak, jak wynika z badań przeprowadzonych dla Sodexo w ubiegłym roku, znaczny procent pracowników nie popiera działań prozdrowotnych proponowanych w ich firmach. Jedynie 40 procent osób zatrudnionych w różnych branżach zadeklarowało, że jest zadowolonych z oferty dotyczących popularyzacji zdrowego stylu życia. Co ważne, respondenci wskazali na fakt, iż propozycja tych aktywności nie jest dopasowana do możliwości i potrzeb pracowników. Jednym słowem: dobre intencje mijają się z oczekiwanym efektem.

Fundacja Żyjmy Zdrowo obserwując panujące na rynku pracy trendy związane z profilaktyką zdrowotną, zdrowiem psychicznym i wszystkim, co wpływa na motywację człowieka, by korzystać z optimum swoich społeczno-zawodowych możliwości proponuje Dzień dla Zdrowia– rozwiązanie, które ułatwi realizację kolejnych aktywności ze strony pracodawców, mających wspierać wellbeing jego pracownika.

Dzień dla Zdrowia to spotkanie edukacyjne, w czasie którego każdy pracownik będzie mógł skonsultować się z wiodącymi ekspertami klinicznymi i w rezultacie określić na jakich aspektach własnego zdrowia powinien się skoncentrować w przyszłości. W programie przewidziane są wystąpienia onkologa, dietetyka, diabetyka czy seksuologa. Ponadto planowane są osobiste konsultacje lekarskie i podstawowe badania kontrolne. Podczas tego wydarzenia, mającego również walor integracyjny, w swobodnej atmosferze zdrowie przestaje być tematem tabu, a zaczyna być elementem istotnej dyskusji podkreślającej wspólne cele pracowników i pracodawcy. Staje się elementem strategii sukcesu. Z naszego doświadczenia współpracy z lekarzami i organizacjami pacjenckimi wynika, że to właśnie miejsca pracy mają dziś, w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości szansę stać się miejscem, które wspiera psycho-społeczny rozwój człowieka.