Fundacja Żyjmy Zdrowo organizatorem Programu ”Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia”

Program „Powrót do społeczeństwa. Powrót do pracy. Powrót do zdrowia” jest realizowany przez Fundację Żyjmy Zdrowo. Celem inicjatywy jest wspieranie działań społeczności lokalnej w aktywizacji zawodowej osób przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami psychicznymi. Założeniem projektu jest wypracowanie oraz promowanie modelu współpracy pomiędzy osobami chorymi, trenerami pracy a pracodawcami, który stanie się standardem oraz będzie zapobiegać eliminacji i stygmatyzacji społecznej. Program ma również na celu przybliżenie pracodawcom istotę zaburzeń psychicznych i obalanie negatywnych mitów związanych z postrzeganiem osób chorych psychicznie, jako niezdolnych do pracy.