Dodatkowe terminy szkoleń – zapraszamy!

W związku z dużą liczbą zgłoszeń informujemy, że mamy dodatkowe terminy szkoleń w ramach projektu z zakresu zdrowia publicznego NPZ na lata 2016-2020 pn. „Szkolenia dla różnych grup zawodowych (w tym nauczycieli, lekarzy, inspektorów sanitarnych, prokuratorów, służb mundurowych, straży miejskich) dotyczące zagrożeń oraz konsekwencji rozwojowych i zdrowotnych u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię, w ramach Celu Operacyjnego 3 w zakresie punktu 2.11”.

Szkolenia adresowane są do 3 grup zawodowych: nauczycieli (również psychologów i pedagogów szkolnych), pracowników socjalnych i asystentów rodzinnychpracowników służb mundurowych, głównie policji, służb miejskich oraz prokuratorów,lekarzy.

Celem szkoleń jest edukacja grup zawodowych w zakresie profilaktyki i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną oglądaniem pornografii.

Szkolenie trwa 3 dni (piątek w godz. 11.00 – 18.00, sobota: 9.00 – 17.00 i niedziela: 9.00 – 14.00). Prowadzone jest przez doświadczonych psychiatrów,psychoterapeutów, psychologów oraz seksuologów w formie interaktywnego warsztatu wykorzystującego ćwiczenia, gry i prezentacje multimedialne.

Dzięki szkoleniu Uczestnicy:

–    otrzymają wiedzę z zakresu seksualności człowieka, edukacji seksualnej, pornografii oraz nośników jej rozpowszechniania wśród dzieci i młodzieży,
–    podniosą kompetencje w zakresie edukacji seksualnej i rozmowy z odbiorcą, poprawią jakość komunikatów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
–    poszerzą zrozumienie zagrożeń i poznają nośniki pornografii używane przez dzieci i młodzież,
–    nauczą się rozpoznawać symptomy uzależnienia od pornografii i problemy związane z problematyką nadużyć seksualnych wobec dzieci i młodzieży w zróżnicowaniu na ww. grupy zawodowe (w szkoleniach zostanie uwzględniona specyfika pracy poszczególnych grup zawodowych),
–    wypracują narzędzia profilaktyki antyuzależnieniowej wobec pornografii oraz sposoby przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zagrożeniem społecznym,
–    zwiększą swoją skuteczność w radzeniu sobie z problematyką uzależnienia od pornografii u dzieci i młodzieży,
–    zdobędą umiejętności efektywnego i praktycznego przekazywania wiedzy we własnym środowisku zawodowym, stając się liderami  środowiskowymi w dziedzinie wiedzy i profilaktyki antyuzależnieniowej,
–    otrzymają certyfikat (zaświadczenie) ukończenia szkolenia w zakresie radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi z oglądania pornografii przez dzieci i młodzież.

Prosimy o zgłaszanie uczestników na adres: katarzyna.rybak@zyjmyzdrowo.org.pl.

W razie chęci uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 792 23 63 03