VI edycja szkoleń z medycyny pola walki z udziałem Pierwszej Damy

Małżonka Prezydenta RP spotkała się z ukraińskimi medyczkami, szkolącymi się w dziedzinie taktycznej medycyny pola walki oraz uczestniczącymi w warsztatach psychologicznych w Ślężanach na Mazowszu. Organizatorami cyklu szkoleń jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja Żyjmy Zdrowo.

Program tygodniowego kursu zakłada realizację zagadnień z zakresu medycyny ratunkowej oraz elementów związanych z postępowaniem na polu walki lub/i w sytuacji bezpośredniego zagrożenia terrorystycznego (TCCC – Tactical Combat Casualty Care).

Głównym założeniem szkolenia jest zapoznanie ukraińskich lekarek i ratowniczek medycznych z zasadami zachowania się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia np. ostrzału, bombardowania oraz nabycie przez uczestniczki praktycznych umiejętności zaopatrywania poszkodowanych. Specyfika szkolenia ukierunkowana jest przede wszystkim na zajęcia praktyczne, zdarzenia z wykorzystaniem pozoracji klinicznej i środowiskowej.

W trakcie pobytu w Polsce, kobiety biorące udział w szkoleniu, mogą skorzystać także z profesjonalnego wsparcia psychologicznego, w tym z zakresu stresu pourazowego (PTSD). Jednym z kluczowych zagadnień szkolenia jest diagnoza i leczenie zaburzeń stresowych, powstałych w wyniku prowadzonych działań wojennych. Osoby biorące udział w  szkoleniu, razem ze specjalistami, omawiają najczęściej występujące objawy zaburzeń, oraz metody leczenia i autoterapii. W ramach zajęć prowadzone są warsztaty technik redukujących napięcie. Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w trakcie szkolenia ma zachęcić uczestniczki do otwartej dyskusji i dzielenia się własnymi doświadczeniami.

Podczas wizyty Małżonka Prezydenta obserwowała realizowane podczas ćwiczeń warsztaty: z metod ewakuacji spod ostrzału (przygotowania poszkodowanego do ewakuacji), z użycia opasek uciskowych: C.A.T. oraz SOFT SEAL (tamowanie masywnego krwotoku z kończyn, procedury upakowania ran), z protokołu postępowania z poszkodowanym urazowym – protokół M.A.R.C.H.E.

O warsztatach opowiedział prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski, inicjator warsztatów dla ukraińskich medyków, który przyznał, że szkolenie jest przede wszystkim okazją do przekazania niezbędnej na polu walki wiedzy, w przyjaznych warunkach.

Chcemy zapewnić szkolenie najwyższej jakości, które prowadzone jest w przyjaznym i spokojnym otoczeniu. W atmosferze, która nie jest wypełniona odgłosami wybuchów, rakiet i strzałów – powiedział prof. Robert Gałązkowski.

Profesor przybliżył Pierwszej Damie program szkolenia oraz techniki i wiedzę, którą panie nabywają, a także jej praktyczne zastosowanie po powrocie na Ukrainę.

Warsztaty odbywają się w ramach projektu „Zaawansowane zabiegi ratujące życie i ratownictwo taktyczne”. Przedsięwzięcie stanowi kolejną inicjatywę LPR i WUM mającą na celu wsparcie ukraińskich służb medycznych.

Cieszę się, że mogę po raz kolejny spotkać się z grupą ukraińskich medyczek odbywających w Polsce szkolenie z zakresu medycyny taktycznej. Mam nadzieję, że będziecie Panie równie zadowolone z pobytu u nas – zwróciła się do i uczestniczek Pierwsza Dama.

Małżonka Prezydenta złożyła podziękowania na ręce organizatorów szkoleń oraz szkoleniowców, którzy przekazują kursantkom wiedzę, niezbędną w dalszej pracy.

Mam nadzieję, że szkolenia, w których bierzecie Panie udział, zaowocują nie tylko w osobistej karierze, ale także w rozwoju całego ratownictwa medycznego na Ukrainie – dodała.

Agata Kornhauser–Duda, podkreślając wartość płynącą ze szkoleń organizowanych w Ślężanach, przyznała, że niezwykle ważna w procesie szkolenia jest także dostępność pomocy psychologicznej, z której kursantki mogą korzystać przez cały okres pobytu w Polsce.

Jesteście Panie niezwykle silnymi i niezależnymi kobietami. Chcecie Panie być silne dla swoich mężów, rodzin, kolegów czy pacjentów. Jednak nigdy nie możecie zapominać, jak ważne jest Pań zdrowie psychiczne. Aby być silnym, trzeba najpierw uporać się z emocjami, które towarzyszą każdego dnia – podkreśliła.

Z kursantkami Małżonka Prezydenta rozmawiała o wrażeniach dotyczących kursu, wiedzy, którą nabyły, ale także oczekiwaniach względem szkolenia. Panie opowiadały o osobistych doświadczeniach wojny, która odcisnęła na nich znaczące piętno. Ponadto kursantki podzieliły się osobistymi motywacjami, które skłoniły je do przystąpienia do projektu.

Życzę Paniom wszystkiego, co najlepsze. Życzę, aby udało się Paniom przezwyciężyć traumę, ale przede wszystkim, aby pobyt u nas był dla Pań jak najbardziej udany. Aby wiedza, którą Panie posiądą u nas, zaowocowała w przyszłości – powiedziała Pierwsza Dama.

Źródło: prezydent.pl